بیان احوال سیّد مهدی گلپایگانی و ملاّ علی اکبر اردستانی

Program Picture

پیک یزدان

بیان احوال سیّد مهدی گلپایگانی و ملاّ علی اکبر اردستانی
۲۴ دی ۱۳۹۸

از جمله علمای برجستۀ شیعی که در ایام حیات حضرت بهاءالله به شرف ایمان به آن حضرت فائز گشت فاضل، ادیب، نویسنده و شاعر ماهر سید مهدی گلپایگانی از خویشان نزدیک علامه میرزا ابوالفضل گلپایگانی بود. در آغاز مذاکرات و استدلالات میرزا ابوالفضل و تنی چند از دیگر فضلا بهائی بدو اطمینان قلب نمی‌داد. علت اصلیش این بود که سید مهدی به فضل و دانش خویش غره بود و به سخنان آنان گوش هوش فرا نمی‌داد. تا آنکه سرانجام با جاودانۀ تاریخ بهائی، جوهر خضوع و خاکساری، حاج میرزا حیدر علی اصفهانی روبرو گردید و قبلش تسخیر گشت. به نوعی که خود سید مهدی تعریف کرده است حاجی میرزا حیدر علی در آغاز سخن به او گفته است …

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه