بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی

بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی.

نگرانی شدید از تداوم آزار و اذیت بهائیان در ایران. این بار مقامات جمهوری اسلامی در صدد تصرف و مصادرۀ املاک بهائیان در سمنان هستند.

ثبت نام در خبرنامه