بیانیه‌ای راجع به پیشرفت زنان

Program Picture
بیانیه‌ای راجع به پیشرفت زنان
اسفند ۱۸, ۱۳۹۶

جامعۀ جهانی بهائی بیانیه‌ای راجع به پیشرفت زنان و رابطۀ مهم برابری زن و مرد با رفاه حقیقی منتشر کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه