Program Picture
بکا استیونز
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

بکا با ایجاد خانه امن و شغل مناسب، زندگی تازه‌ای برای زنان خیابانی می‌سازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه