بچه ها بیاین ناهار یا تا کی جنگ جنگ تا پیروزی؟
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵

وقتی به جنگ فکر می‌کنم، یاد دعوای اون دو تا گربه میفتم سر دیوار خونه مادربزرگم که هیچکدوم نمی‌رفت کنار تا اون یکی رد بشه…

ثبت نام در خبرنامه