بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۹

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۹
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “برای حلّ هر مشکل اجتماعی، می‌توان بر اصول روحانی یا به قول دیگر بر ارزش‌های انسانی تکیّه نمود، زیرا هر شخص خیراندیشی، برای مشکلات راه حلّی پیشنهاد می‌نماید ولی خیراندیشی و داشتن دانش عملی معمولا کافی و وافی برای حلّ مشکل نیست.”

ثبت نام در خبرنامه