بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۷

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۷
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “از جمله آن که نژادپرستی که یکی از مهلک‌ترین و ریشه‌دارترین مفاسد و شرور است، سدّ محکمی در راه صلح به شمار می آید و حیثیّت و اصالت انسان را زیر پا می‌گذارد و به هیچ بهانه و عنوانی نمی‌توان موجّهش دانست.”

ثبت نام در خبرنامه