بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۴

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۴
مرداد ۱۷, ۱۳۹۶

“چون با نظر انصاف در کلام مؤسسین ادیان بزرگ تحقیق شود و محیط اجتماعی زمانی که آن بزرگواران به رسالت خویش پرداخته‌اند در نظر آید، معلوم می‌گردد که این مشاجرات و تعّصباتی که سبب تدنّی جامعه‌های دینی و بالنتیجه تمام شئون انسانی گشته، در پیشگاه دین مردود است.”

ثبت نام در خبرنامه