بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۳

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۳
مرداد ۱۶, ۱۳۹۶

“مواهبی که نوع انسان را از سایر مظاهر وجود ممتاز می‌کند در لطیفه‌ای مکنون است که از آن به روح انسانی که عقل نیز از خواصّ ذاتی آن است، تعبیر می‌شود.”

ثبت نام در خبرنامه