بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۲

Program Picture
بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۲
مرداد ۱۵, ۱۳۹۶

“قبول این نکته مردم را بر آن میدارد که قوای سازندۀ اجتماعی را به حرکت آورند و چون آن قوا موافق با فطرت بشری است، باعث هماهنگی و همکاری می‌گردد نه جنگ و ستیز.”

news letter image

ثبت نام در خبرنامه