بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۱۳

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۱۳
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “این نزاع‌های بیهوده و جنگ‌های مهلک، از میان برخیزد و صلح اکبر، تحقق یابد.”

ثبت نام در خبرنامه