بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۱۲

بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم – بخش ۱۲
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

ترجمۀ بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم: “در این زمان، ادامۀ اختلاف و بیگانگی چنان خطرناک است که دیگر ملل و مردم جهان، تاب تحمّلش را ندارند و نتایجش چنان وحشتناک است که تصوّرش را هم نمی‌توان کرد.”

ثبت نام در خبرنامه