بولتن ۳۴ – دوست خوب

بولتن
بولتن ۳۴ – دوست خوب
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰

بولتن ۳۴ – موضوع این شماره: دوست خوب اکثر انسان‌ها در زندگی دوستانی داشته یا دارند. اما آیا همه آن‌ها دوستانی خوب هستند؟ آیا شما خودتان دوست خوبی هستید؟ دوست خوب چه شاخص‌هایی دارد؟ تفاوت‌های دوست خوب با دیگر دوستان کدامند؟ بولتن این هفته را بشنوید. ببینید آیا با نظرات تهیه کنندگان بولتن موافق هستید؟

ثبت نام در خبرنامه