Program Picture

هم هوایی - فصل ۲

بوتسوانا
۰۴ آبان ۱۳۹۸

از نسرین منوچهری اردستانی پرسیدیم که بهائیان در بوتسوانا چه مراسمی برای بزرگداشت دویستمین میلاد حضرت باب تدارک دیده‌اند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه