به یاد کودکان قربانی تجاوز و تعرّض

به یاد کودکان قربانی تجاوز و تعرّض
خرداد ۱۴, ۱۳۹۷

به مناسبت روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی تجاوز و تعرض با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه کودکان محروم و رنج‌دیده در درون و برون مرزهای ایران زمین.

ثبت نام در خبرنامه