به یاد کودکان بی‌پناه ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد کودکان بی‌پناه ایران‌زمین
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مرکز آمار ایران از ازدواج بیش از ۹ هزار دختر کودک در ایران خبر می‌دهد و کارشناسان آن را فاجعه‌ای برای حال و آینده جامعه ایران می‌دانند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه