کودکان بی‌پناه ایران‌زمین

کودکان بی‌پناه ایران‌زمین
اسفند ۴, ۱۳۹۹

انتشار فیلم‌های تحقیرآمیز از دانش آموزان و تاثیر این تجربه موحش در آینده آنان، جبران ناپذیر است.

ثبت نام در خبرنامه