کودکان بی‌پناه ایران‌زمین

Program Picture
کودکان بی‌پناه ایران‌زمین
اسفند ۴, ۱۳۹۹

انتشار فیلم‌های تحقیرآمیز از دانش آموزان و تاثیر این تجربه موحش در آینده آنان، جبران ناپذیر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه