به یاد کودکان از یاد رفته ایران‌زمین

Program Picture
به یاد کودکان از یاد رفته ایران‌زمین
تیر ۲۶, ۱۳۹۶

کودکانی که خرید و فروش می‌شوند، اعضای بدنشان قاچاق می‌شود و یا اجسادشان در بیابان‌ها رها می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه