Program Picture
به یاد پناهندگان
آذر ۱۵, ۱۴۰۰

وضعیت اسف‌بار هزاران پناهنده مرد و زن و کودک ایرانی، افغانی، عراقی و کرد در مرزهای کشورهای اروپایی زخم دیگری است بر پیکر بشریت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه