به یاد پناهندگان
آذر ۱۵, ۱۴۰۰

وضعیت اسف بار هزاران پناهنده مرد و زن و کودک ایرانی، افغانی، عراقی و کرد در مرزهای کشورهای اروپایی زخم دیگری است بر پیکر بشریت.

ثبت نام در خبرنامه