به یاد هوشنگ ابتهاج، سایه.

Program Picture
به یاد هوشنگ ابتهاج، سایه.
مرداد ۲۴, ۱۴۰۱

او از شاعران توانای عصر ما و شخصیت‌های برجسته فرهنگی ایران زمین بود که به تازگی چشم از جهان خاک فرو بست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه