به یاد هوشنگ ابتهاج، سایه

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد هوشنگ ابتهاج، سایه
۲۴ مرداد ۱۴۰۱

او از شاعران توانای عصر ما و شخصیت‌های برجسته فرهنگی ایران زمین بود که به تازگی چشم از جهان خاک فرو بست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه