به یاد هادی حیدری
دی ۲۱, ۱۳۹۴

نقاش، طراح و کارتونیست مطبوعاتی، زندانی سیاسی.

ثبت نام در خبرنامه