به یاد نوید اقدسی
دی ۷, ۱۳۹۴

جوان زندانی و از شهروندان آیین بهائی.

ثبت نام در خبرنامه