به یاد ناجیان فداکار

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد ناجیان فداکار
۰۳ آبان ۱۴۰۰

مردان و زنان دلیر و از خودگذشته‌ای که فداکاری و خدمت به بشریت را پیشه والای خویش کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه