به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی

به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

ماموران وقتی از منزل مهرداد حیرانی، شهروند ۶۷ ساله بهائی خارج می‌‌شدند به پسرش گفتند که بازداشت پدر را خبررسانی نکنند چون رسانه‌ای کردن، وضعیت آقای حیرانی را بدتر و خطرناک خواهد کرد.

ثبت نام در خبرنامه