به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی

Program Picture
به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی
تیر ۱۱, ۱۳۹۷

ماموران وقتی از منزل مهرداد حیرانی، شهروند ۶۷ ساله بهائی خارج می‌‌شدند به پسرش گفتند که بازداشت پدر را خبررسانی نکنند چون رسانه‌ای کردن، وضعیت آقای حیرانی را بدتر و خطرناک خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه