به یاد معدن‌کاران جان‌باخته استان گلستان

به یاد معدن‌کاران جان‌باخته استان گلستان
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

از فقیرترین و محروم‌ترین شهروندان ایران زمین.

ثبت نام در خبرنامه