به یاد محرومان و قربانیان ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد محرومان و قربانیان ایران زمین
۱۶ تیر ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان محروم و دردمند ایران زمین و به خصوص از قربانیان آتش‌سوزی در بیمارستان سینا که هفته گذشته رخ داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه