به یاد قربانیان نقض حقوق بشر

Program Picture
به یاد قربانیان نقض حقوق بشر
آبان ۱۲, ۱۳۹۹

خانواده رسول ایران نژاد، مهرداد سپهری و فرید زیرگی مقدم، از جمله شهروندان ایرانی قربانی حقوق بشر در روزهای اخیر هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه