به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

Program Picture
به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران
آذر ۱۰, ۱۳۹۹

این روزها با وجود همه سختی‌ها و آزار و اذیت‌ها؛ شهروندان ایران هم‌چنان به آینده‌ای روشن امیدوارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه