به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران
۱۰ آذر ۱۳۹۹

این روزها با وجود همه سختی‌ها و آزار و اذیت‌ها؛ شهروندان ایران هم‌چنان به آینده‌ای روشن امیدوارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه