به یاد قربانیان سیل در روزهای اخیر

به یاد قربانیان سیل در روزهای اخیر
فروردین ۱۲, ۱۳۹۸

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان عزیزی که در این اولین روزهای سال نو، در اثر سانحه سیل ویرانگر عزیزانشون، و خانه و کاشانه‌شان را از دست دادند.

ثبت نام در خبرنامه