به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران

به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران
مهر ۲, ۱۳۹۷

مروری بر گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به هفتاد و سومین نشست این سازمان پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران.

ثبت نام در خبرنامه