به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران

Program Picture
به یاد قربانیان حقوق بشر در ایران
مهر ۲, ۱۳۹۷

مروری بر گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد به هفتاد و سومین نشست این سازمان پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه