به یاد قربانیان حقوق بشر در درون و برون ایران‌زمین

به یاد قربانیان حقوق بشر در درون و برون ایران‌زمین
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۷

در آستانه سالروز اظهار امر حضرت باب، با دعایی از آثار او یادی می‌کنیم از تمامی قربانیان بی‌عدالتی و انسان‌ستیزی.

ثبت نام در خبرنامه