به یاد قربانیان جنگ ویران‌گر

به یاد قربانیان جنگ ویران‌گر
اسفند ۲۳, ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای پایان این جنگ مهلک و استقرار صلح دعا می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه