به یاد قربانیان جنگ ویران‌گر

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد قربانیان جنگ ویران‌گر
۲۳ اسفند ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء برای پایان این جنگ مهلک و استقرار صلح دعا می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه