به یاد قربانیان بی‌عدالتی در ایران

Program Picture
به یاد قربانیان بی‌عدالتی در ایران
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

این روزها به یاد قربانیان بی‌عدالتی و نقض حقوق انسانی، تاملی داریم در چند بیان کوتاه از آثار آیین بهائی در مورد عدالت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه