به یاد قربانیان بی‌عدالتی در ایران

به یاد قربانیان بی‌عدالتی در ایران
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

این روزها به یاد قربانیان بی‌عدالتی و نقض حقوق انسانی، تاملی داریم در چند بیان کوتاه از آثار آیین بهائی در مورد عدالت.

ثبت نام در خبرنامه