به یاد قربانیان بی عدالتی در ایران

این روزها به یاد تو
به یاد قربانیان بی عدالتی در ایران
شهریور ۲۴, ۱۳۹۹
این روزها به یاد قربانیان بی عدالتی و نقض حقوق انسانی، تاملی داریم در چند بیان کوتاه از آثار آیین بهائی در مورد عدالت

ثبت نام در خبرنامه