به یاد عزیزانی که پر کشیدند و رفتند

به یاد عزیزانی که پر کشیدند و رفتند
مهر ۱۹, ۱۴۰۰

در هر صبح‌گاه مسلّم به‌ نظر می‌رسد که تا قبل از غروب آفتاب رنج و درد بیشتری در پیش خواهد بود. امید آن‌ که وعده تجدید دیدار در جهان جاودان به کسانی که عزیزان‌شان را از دست می‌دهند تسلی بخشد.

ثبت نام در خبرنامه