به یاد عزیزانی که پر کشیدند و رفتند

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد عزیزانی که پر کشیدند و رفتند
۱۹ مهر ۱۴۰۰

در هر صبح‌گاه مسلّم به‌ نظر می‌رسد که تا قبل از غروب آفتاب رنج و درد بیشتری در پیش خواهد بود. امید آن‌ که وعده تجدید دیدار در جهان جاودان به کسانی که عزیزان‌شان را از دست می‌دهند تسلی بخشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه