به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین

Program Picture
به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از تمامی شهروندانی که از فقر، بیکاری و سرکوب رنج می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه