به یاد شهروندان عزیز ایران‌زمین

این روزها به یاد تو
به یاد شهروندان عزیز ایران‌زمین
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان بی پناه ایران‌زمین که با فقر، گرسنگی و تشنگی و نقض حقوق انسانی روبرو هستند.

ثبت نام در خبرنامه