به یاد شهروندان عزیز ایران‌زمین

به یاد شهروندان عزیز ایران‌زمین
مرداد ۱۱, ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان بی پناه ایران‌زمین که با فقر، گرسنگی و تشنگی و نقض حقوق انسانی روبرو هستند.

ثبت نام در خبرنامه