به یاد شهروندان عزیز ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان عزیز ایران‌زمین
۱۱ مرداد ۱۴۰۰

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان بی پناه ایران‌زمین که با فقر، گرسنگی و تشنگی و نقض حقوق انسانی روبرو هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه