به یاد شهروندان دردمند ایران زمین

به یاد شهروندان دردمند ایران زمین
دی ۱۶, ۱۳۹۸

با قطعه‌ای از آثار آیین بهائی، یادی می‌کنیم از شهروندانی که در این روزهای پر سوز و سرما از فقر، گرسنگی و بی‌خانمانی رنج می‌برند.

ثبت نام در خبرنامه