به یاد شهروندان دردمند ایران زمین

Program Picture
به یاد شهروندان دردمند ایران زمین
دی ۱۶, ۱۳۹۸

با قطعه‌ای از آثار آیین بهائی، یادی می‌کنیم از شهروندانی که در این روزهای پر سوز و سرما از فقر، گرسنگی و بی‌خانمانی رنج می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه