به یاد شهروندان خوزستان

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان خوزستان
۲۴ آذر ۱۳۹۹

این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از هم‌وطنان عزیزمان در استان خوزستان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه